• Cầu Nguyễn Hoàng - TP. Huế
  • Cầu Đồng Việt - Bắc Giang
  • Cầu Máy Chai - Hải Phòng
  • Cầu Bùi Thị Xuân - Hải Dương (Giải nhì thiết kế kiến trúc)
  • Cầu Ngô Quyền - Hải Phòng (Giải nhì thiết kế kiến trúc)
  • Cầu sông Đào - Nam Định (Giải nhì thiết kế kiến trúc)
  • Nút giao cầu Đồng Sơn - Bắc Giang (Đề xuất phương án kiến trúc)
  • Cầu qua sông Ruột Lợn - Giải nhất cuộc thi tuyển kiến trúc
  • Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
  • Cầu Đồng Xoài - Bình Phước
  • Đề xuất kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo - Hà Nội