Lĩnh vực hoạt động chính

Lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình:

 • Tư vấn thiết kế và giám sát thi công xây dựng các công trình cầu, cảng, hầm-metro, đường bộ, đường sắt, sân bay; công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ mời thầu tư vấn, mời thầu xây lắp, mời thầu cung cấp vật tư và lắp đặt thiết bị.
 • Tư vấn thẩm tra/thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán.
 • Tư vấn quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông.
 • Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình, thuỷ văn;
 • Khảo sát, đánh giá tác động môi trường;
 • Xây dựng nền móng và công trình ngầm;

 Lĩnh vực thương mại kỹ  thuật, đào tạo và các dịch vụ khác:

 • Xúc tiến đầu tư; Kinh doanh vật liệu và thiết bị kỹ thuật xây dựng;
 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ mới; Thực hiện dịch vụ về chuyển giao công nghệ và chương trình đào tạo trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.
 • Cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm vật liệu và địa chất công trình.
 • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật.