Dịch vụ

Các dịch vụ Tư vấn
04 08

Các dịch vụ Tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (A-ETC)

- KHẢO SÁT - THIẾT KẾ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC - LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI - LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI - THIẾT KẾ - THẨM TRA - GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG - QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - QUẢN LÝ DỰ ÁN - QUẢN LÝ BẢO TRÌ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ -…

Xem thêm
Hiển thị 1 đến 1 của 1 (1 trang)