Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:

- Công trình Giao thông (bao gồm Cầu, Hầm, Đường bộ, Đường sắt, Đường sân bay và các trang thiết bị đi kèm);

- Công trình Hàng hải và Đường thủy nội địa (bao gồm cảng sông, cảng biển, đê chắn sóng, công trình chỉnh trị sông, biển);

- Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm công trình thủy lợi như hồ chứa nước, đập ngăn nước, đê, đập tràn, và công trình kè, tường chắn bảo vệ bờ);

- Công trình dân dụng và công nghiệp;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước; xử lý chất thải rắn; hệ thống chiếu sáng công cộng; công viên cây xanh; nhà để xe ô tô, sân bãi để xe, máy móc thiết bị);