Đấu thầu

- Tư vấn đấu thầu

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: tư vấn, mua sắm hàng hóa, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị