Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình

  • AETC cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm định để đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình, phục vụ công tác nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng hay phục vụ cho một mục đích phù hợp khác.
  • Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú qua nhiều công trình đã thực hiện,  cùng với hệ thống thiết bị hiện đại, dịch vụ kiểm định chất lượng công trình của AETC luôn đạt được mức độ tin cậy cao.