Thiết kế

– Thiết kế Công trình Giao thông (bao gồm Cầu, Hầm, Đường bộ, Đường sắt, Đường sân bay và các trang thiết bị đi kèm)

– Thiết kế Công trình Hàng hải và Đường thủy nội địa (bao gồm cảng sông, cảng biển, đê chắn sóng, công trình chỉnh trị sông, biển)

– Thiết kế Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm công trình thủy lợi như hồ chứa nước, đập ngăn nước, đê, đập tràn, và công trình kè, tường chắn bảo vệ bờ)

– Thiết kế Công trình dân dụng và công nghiệp

– Thiết kế Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước; xử lý chất thải rắn; hệ thống chiếu sáng công cộng; công viên cây xanh; nhà để xe ô tô, sân bãi để xe, máy móc thiết bị)

– Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp 35KV; Công trình điện dân dụng, điện công nghiệp