Giám sát thi công xây dựng

– Giám sát thi công xây dựng (giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí…) các công trình giao thông: cầu, hầm, đường sắt, đường bộ, đường đô thị.

– Giám sát thi công xây dựng (giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí…) các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường nội bộ khu công nghiệp.

– Giám sát công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn và đo đạc bản đồ.