Thiết kế quy hoạch, kiến trúc

  • AETC có đội ngũ kỹ sư năng động, có bề dầy kinh nghiệm tư vấn, hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.
  • AETC có đủ năng lực và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn lập các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành:

          + Quy hoạch  mạng lưới đường bộ,

          + Quy hoạch mạng lưới đường sắt,

          + Quy hoạch hạ tầng đường thủy nội địa.

          + Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,

          + Quy hoạch quy hoạch tuyến, ga đường sắt; quy hoạch cảng hàng không, sân bay,…

          + Quy hoạch xây dựng,

  • AETC hiện đang sử dụng các phần mềm mạnh và phổ biến nhất hiện nay để hỗ trợ phân tích và dự báo các kịch bản giao thông khi lập các quy hoạch.