Khảo sát

1. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa chất công trình

- Khảo sát địa hình

- Khảo sát thủy văn - môi trường

- Khảo sát, quan trắc khí tượng thủy văn, hải văn

2. Khảo sát đo vẽ bản đồ:

- Khảo sát, đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính, bản đồ địa chính

- Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

3. Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện:

- DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY GÓI THẦU 1A 

- DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A1 

- DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A2

- DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A3

- DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VĨNH THỊNH  QUA SÔNG HỒNG TRÊN QUỐC LỘ 2C 

- DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG THỨ 2 PHÍA BẮC VÙNG GMS - QUỐC LỘ 217