A-ETC và Midas IT ký hợp đồng cung cấp phần mềm Midas FEA NX tiêu chuẩn phiên bản 2024

A-ETC và Midas IT ký hợp đồng cung cấp phần mềm Midas FEA NX tiêu chuẩn phiên bản 2024


Ngày 19/12/2023, công ty A-ETC và tập đoàn Midas IT đã ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm Midas FEA NX tiêu chuẩn phiên bản 2024. Đây là phần mềm mạnh về phân tích cục bộ các chi tiết kết cấu, phân tích thủy nhiệt và các bài toán phi tuyến tính. A-ETC đã sử dụng phần mềm Midas FEA NX trong việc tính toán các cầu phức tạp như cầu Máy Chai, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Rạch Miễu 2, cầu Đồng Việt…

Hình ảnh buổi lễ ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm Midas FEA NX tại A-ETC

Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu bước tiến mới, hướng tới sự làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và chỉn chu của A-ETC. Trong giai đoạn tới, A-ETC và Midas sẽ tiếp tục hợp tác để giới thiệu đến các đồng nghiệp và các đơn vị tư vấn các sản phẩm mới và ưu việt của Midas.