XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRÊN CAO VÀNH ĐAI 2 TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN NGÃ TƯ SỞ


Tên dự án: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRÊN CAO VÀNH ĐAI 2 TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN NGÃ TƯ SỞ

Chủ đầu tư: Vingroup

Địa điểm xây dựng: Hà Nội

Thời gian thực hiện: Từ 05/7/2018

Công việc thực hiện: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật