KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VĂN GIANG (ECOPARK)


Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VĂN GIANG (ECOPARK)

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng

Địa điểm xây dựng: Hưng Yên

Thời gian thực hiện: Từ 18/4/2018

Công việc thực hiện: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công 03 cầu