Giải thưởng Thiết kế kiến trúc cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương


AETC đạt giải nhất cuộc thi tuyển kiến trúc Cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương sau ba lần thi tổ chức thi tuyển rộng rãi quốc tế.

Đơn vị tổ chức : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả công trình:

  • Loại công trình: Công trình giao thông đô thị.
  • Cấp công trình: Cấp I.
  • Cầu vòm thép, nhịp chính 180m, tổng chiều dài 360m, tổng chiều rộng 43m. Cầu có 4 nhánh dành cho bộ hành đáp xuống công viên hai bên bờ sông. Kết cấu nhịp bằng thép được chống đỡ bởi trụ cầu, vòm thép và dây treo.