Giải thưởng Thiết kế kiến trúc 03 cầu qua sông Cổ Cò


Đơn vị tổ chức : UBND thị xã Điện Bàn

Mô tả: Công trình gồm 03 cầu

  • Loại công trình: Công trình giao thông đô thị
  • Cấp công trình: Cấp II

1. Cầu Thôn 3 (CẦU DŨNG SỸ ĐIỆN NGỌC)

Cầu extradosed một mặt phẳng dây gồm 2 nhịp không cân bằng, 40m & 60m. Kết cấu nhịp bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Bề rộng mặt cầu B=22.0m, dành cho 4 làn xe ô tô và 2 lề bộ hành.

Từ góc nhìn của tàu thuyền trên sông, hình dáng cầu như một dũng sỹ đang trong tư thế chuẩn bị ném lựu đạn vào kẻ thù.

2. Cầu Bãi Rồng 1

Cầu Vòm bê tông cốt thép gồm 5 nhịp 50m. Tổng chiều dài cầu 270m, tổng bề rộng cầu 20m, dành cho 4 làn xe ô tô và 2 lề bộ hành.

3. Cầu Bãi Rồng 2:

Cầu treo dây văng, 2 mặt phẳng dây bất đối xứng có sơ đồ nhịp 70+100m; Tổng chiều dài cầu 200m, bề rộng mặt cầu 20m, dành cho 4 làn xe ô tô và 2 lề bộ hành. Kết cấu nhịp bằng bê tông cốt thép, tháp cầu bằng bê tông cốt thép có hình dạng cánh hoa sen, màu thay đổi từ trắng sang phớt hồng.