Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Gói thầu A1


Tên dự án: Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Gói thầu A1

Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2015

Công việc thực hiện: 

  • Khảo sát Địa chất và Địa hình Km00 + 600 - Km7 + 900
  • Thiết kế bản vẽ thi công cho tất cả các hạng mục xây dựng trong toàn bộ gói thầu