DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VĨNH THỊNH QUA SÔNG HỒNG TRÊN QUỐC LỘ 2C


Tên dự án: DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VĨNH THỊNH  QUA SÔNG HỒNG TRÊN QUỐC LỘ 2C

Chủ đầu tư: BAN QLDA THĂNG LONG - BỘ GTVT

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: Từ 08/2010 Đến 12/2013

Công việc thực hiện:

  • Thiết kế kỹ thuật:

         - Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn Km4+313.04 ÷ Km9+800;

         - Cung cấp kỹ sư trong nước cho bước Thiết kế kỹ thuật;

  • Cung cấp kỹ sư Tư vấn giám sát.