DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A5


Tên dự án: DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A5

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC)

Địa điểm xây dựng: Thành phố Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện: Từ 5/2014

Công việc thực hiện:

  • Khảo sát địa hình
  • Khảo sát địa kỹ thuật, khảo sát thủy văn, cắm cọc giải phóng mặt bằng.
  • Thiết kế bản vẽ thi công IC12 - Nút giao Văn Phú.