DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A3


Tên dự án: DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A3

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC)

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Phú Thọ

Thời gian thực hiện: Từ 04/2010 Đến 08/2010

Công việc thực hiện:

  • Khảo sát địa hình toàn bộ gói thầu;
  • Khảo sát địa chất cho cầu, cống, nền đường đất yếu;
  • Thiết kế bản vẽ thi công cho toàn bộ các hạng mục xây dựng của gói thầu.