DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A2


Tên dự án: DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI GÓI THẦU A2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC)

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: Từ 11/2009 Đến 03/2010

Công việc thực hiện:

  • Khảo sát địa hình toàn bộ gói thầu;
  • Khảo sát địa chất cho cầu, cống, nền đường đất yếu;
  • Thiết kế bản vẽ thi công cho toàn bộ các hạng mục xây dựng của gói thầu.