DỰ ÁN CẦU CAO LÃNH


Tên dự án: DỰ ÁN CẦU CAO LÃNH - BƯỚC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỬU LONG - BỘ GTVT

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam

Thời gian thực hiện: Từ 11/2011 đến 11/2012

Công việc thực hiện:

  • Lập báo cáo tính toán, bản vẽ các cầu dầm I, các cầu dầm rỗng;
  • Lập báo cáo tính toán, bản vẽ 05 cầu dầm Super-T, phần dầm Super-T của cầu dẫn;
  • Lập báo cáo tính toán, bản vẽ 02 cống chui.