CẦU TÀ LÙNG

CẦU TÀ LÙNG


Tên dự án: DỰ ÁN CẦU VÀ ĐƯỜNG DẪN TÀ LÙNG - NÀ THẮM, XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN PHỤC HÒA VÀ TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH 210 ĐOẠN NỐI ĐỨC LONG (THẠCH AN) - TÀ LÙNG (PHỤC HÒA), TỈNH CAO BẰNG

Chủ đầu tư: BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH CAO BẰNG

Địa điểm xây dựng: tỉnh Cao Bằng 

Thời gian thực hiện:

  • Lập BCNCKT: 20 ngày (từ ngày 11/12/2019);
  • Thiết kế BVTC: 30 ngày (từ ngày 18/3/2020).

Công việc thực hiện: 

  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi + thiết kế cơ sở hạng mục cầu Tà Lùng
  • Khảo sát thủy văn; Lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán hạng mục cầu Tà Lùng