AETC: Du Lịch 2022

Hành trình mùa hè 2022
Huế - Đà Nẵng

IMG_0090

Đại gia đình AETC check in Kinh thành Huế

IMG_0327

Vịnh Lăng Cô Huế - Khám phá một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới

IMG_0469

AETC tổ chức Gala Dinner tại Đà Nẵng: Summer Party - Một chặng đường dài cùng nhau vượt qua thách thức, vươn tới thành công, và sẻ chia thành quả.

Viết bình luận